Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Aangifte 2000

Het ter beschikking stellen van een auto aan de werknemer is loon in natura. De werkgever hoeft echter voor de loonheffing, premieheffing en werknemersverzekeringen geen rekening te houden met dit voordeel van de werknemer.

De werknemer dient bij zijn aangifte zelf het voordeel wegens privégebruik auto bij het belastbaar inkomen te tellen.

Als u per jaar minder dan 1.000 kilometer privé rijdt en u kunt dat aantonen met een kilometer-administratie van alle ritten, dan mag u als privégebruik de werkelijke waarde van het privégebruik rekenen. Dat scheelt in de belasting.

Deze web service berekent de hoogte van de bijtelling privégebruik van de auto van de zaak.

Oorspronkelijke catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM):
euro
De enkelereisafstand tussen uw woning en werk:
kilometer
Het aantal dagen per week dat u heen en weer reisde:

Het aantal maanden dat u heen en weer reisde:

Hoeveel betaalde u per maand aan uw werkgever voor het privévoordeel van de auto:
euro


[Berekenen werkt nog niet in deze demo]

Aandachtspunten bij een auto van de zaak:

  • Van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto is ook sprake als de werkgever (nagenoeg) alle kosten vergoedt die een werknemer met betrekking tot zijn privéauto maakt.
  • Bij de catalogusprijs gaat het om de nieuwprijs in het bouwjaar van de auto. Dus bij een auto met bouwjaar 1999 gaat het om de nieuwprijs in 1999, ook als u de auto in 2000 heeft gekregen.
  • Tot de oorspronkelijke catalogusprijs dient ook te worden gerekend alle accessoires welke van fabriekswege zijn aangebracht.
  • Bij gebruik van de auto door meerdere werknemers moet de bijtelling worden gedeeld.