BusinessLogic.nl

Dutch Web Services

BusinessLogic.nl biedt u door middel van open internetstandaarden de mogelijkheid om vanuit uw eigen website of zelfgeschreven programmatuur bedrijfsregels c.q. business logica aan te roepen.

Vanuit uw website, uw Windows GUI, uw WAP-site of andere door uzelf ontwikkelde software roept u de services van BusinessLogic.nl aan. BusinessLogic.nl zorgt er voor dat de aangeboden service altijd up-to-date is.

BusinessLogic.nl architectuur

De voordelen van BusinessLogic.nl zijn:

100% flexibiliteit
U heeft volledige vrijheid in het ontwerp van uw website, Windows GUI, etc.

Eenvoudig
Aansluiten op BusinessLogic.nl gaat door middel van open internetstandaarden. U kunt de business logica niet alleen rechtstreeks aanroepen met behulp van standaard hulpmiddelen, u kunt ook (en dat is nog veel eenvoudiger) gebruik maken van onze miniForms. Dit zijn kleine, voorgeprogrammeerde formulieren die u overal in uw webpagina's kunt opnemen. De miniForms kunnen door middel van style sheets aangepast worden aan de lay-out van uw website.

Onafhankelijk
BusinessLogic.nl stelt geen eisen aan de manier waarop u uw website heeft ontwikkeld. Maakt u gebruik van alleen HTML dan gebruikt u onze voorgeprogrammeerde miniForms. Heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van bijvoorbeeld Java of Active Server Pages (ASP) dan kunt u, naast miniForms, ook rechtstreeks onze business logica aanroepen.

Implementatie in no-time
Vooral onze miniForms zijn in no-time te implementeren. Eén telefoontje en binnen 24 uur heeft u één of meerdere miniForms draaien op uw website. Wilt u rechtstreeks gebruikmaken van onze business logica dan kunt u door middel van ruim op de markt beschikbare third-party software eenvoudig een koppeling realiseren c.q. genereren.
Binnenkort zullen zelfs veel van deze hulpmiddelen standaard in diverse commerciële ontwikkelomgevingen beschikbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan Visual Studio.NET van Microsoft, Visual Age for Java van IBM en Delphi van Borland).

Kostenverlagend
Omdat BusinessLogic.nl de services die u gebruikt voor u ontwikkelt én onderhoudt heeft u hier geen omkijken meer naar. Daarnaast draaien de services bij BusinessLogic.nl. Met andere woorden: geen extra kosten voor hosting.

Onderhoudsvrij
BusinessLogic.nl zorgt er voor dat de aangeboden business logica altijd up-to-date blijft. Onderhoud is daarom nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Binnenkort zullen de volgende web services en miniForms beschikbaar komen:

 • Aftrek reisafstanden (aangifte 2000)
 • Annuïteit berekening
 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak (aangifte 2000)
 • Break-even point
 • BTW berekening (aangifte 2000)
 • BTW berekening (aangifte 2001)
 • Contante waarde berekening
 • Kosten vreemd vermogen
 • Kritische termijn
 • De waarde van een obligatie
 • De waarde van eeuwigdurende obligaties
 • Eindwaarde berekening
 • Huurwaarde van eigen woning die uw hoofdverblijf is (aangifte 2000)
 • Huurwaarde van andere eigen woningen (aangifte 2000)
 • Landcodetabel
 • Meewerkaftrek (aangifte 2000)
 • Munteenheden
 • Zelfstandigenaftrek (aangifte 2000)

Bekijk de demo bijtelling privégebruik auto van de zaak (aangifte 2000).